logo300

แจ้ง ลูกค้า ให้ทราบ !!!

เรื่อง เว็บไซต์ ,facebook,line ที่ไม่ได้มีใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากบริษัท โกรว์มีเดียกรุ๊ป จำกัด จะเป็นการแอบอ้างจัดจำหน่าย เป็นสินค้าลอกเลียนแบบ อาจไม่ได้มาตรฐานการผลิต เพราะ โกรว์มีเดียกรุ๊ป เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวจากโรงงาน Livewell


 

Enzime is the Key of Life !!!

"เอนไซม์ สำคัญกว่า ออกซิเจน" หากเราขาดออกซิเจน เราจะตายใน 3 นาที แต่หากเราขาดเอนไซม์ เราจะตายภายในเสี้ยววินาที

ดร.วิสุทธิ์ จันทวิชญสุทธิ์, นักวิทยาศาสตร์ด้านเอนไซม์

ข่าวไลฟ์เวลล์

คลิป เอนไซม์สำคัญกว่าออกซิเจนLovewell (เลิฟเวลล์) กลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้ง หยุดทำให้คู่ของคุณผิดหวังได้แล้ว