Enzime is the Key of Life !!!

"เอนไซม์ สำคัญกว่า ออกซิเจน" หากเราขาดออกซิเจน เราจะตายใน 3 นาที แต่หากเราขาดเอนไซม์ เราจะตายภายในเสี้ยววินาที

ดร.วิสุทธิ์ จันทวิชญสุทธิ์, นักวิทยาศาสตร์ด้านเอนไซม์

ข่าวไลฟ์เวลล์

คลิป เอนไซม์สำคัญกว่าออกซิเจนLovewell (เลิฟเวลล์) กลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้ง หยุดทำให้คู่ของคุณผิดหวังได้แล้ว